ÚNOR

29.01.2014 19:51

—————

Zpět


 

SOUTĚŽ - ANGLIČTINA NÁS BAVÍ 

Termín : školní kolo -  19.2.2014

             : okresní kolo - březen 2014

 

Písemná část:

  • volnou formou se žáci připraví na ústní projev, vytvoří si vlastní pracovní list – podle individuální slovní zásoby si připraví věty k danému obrázku (všichni účastníci stejný obrázek)

 

Ústní část:

  • pohovořit o sobě, představit se

  • popovídat o svém pracovním listě

  • odpovídat na jednoduché otázky poroty (tématické okruhy přizpůsobené slovní zásobě a učivu 4. a 5. ročníku – rodina, třída, škola, kamarád, dům, denní režim, koníčky, mazlíček)

  • přednést básničku, zazpívat písničku

  • popis jednoduchých obrázků