6. třída

ZÁŘÍ (PROJECT 1 - UNIT 4A What's the time?)

21.08.2015 16:21

—————

ŘÍJEN (Unit 4B - My day , 4C Free time )

20.08.2015 19:07

—————

LISTOPAD ( Unit 5A - můj pokoj + předložky , unit 5B, části domu, nábytek)

19.08.2015 12:19

—————

PROSINEC (unit 5C Her town, unit 5D, sloveso CAN)

18.08.2015 17:29

—————

LEDEN (unit 6A - My friends - popis osob, sloveso být a mít - to be and have got , 6B - Saturday morning, přítomný čas průběhový)

17.08.2015 13:15
     

—————

ÚNOR (6C, přítomný čas prostý x průběhový)

16.08.2015 17:52

—————

BŘEZEN (6D - Clothes - oblečení)

15.08.2015 14:19

—————

DUBEN (Unit 1A - My life )

15.07.2015 18:24

—————

KVĚTEN (1B Birthdays, měsíce v roce, řadové číslovky)

01.06.2015 18:33

—————

ČERVEN

01.05.2015 14:53

—————


6. třída

1. skupina - příprava na opakovací test

11.09.2015 19:01
Náhled testu: revision test.jpg (1747332)   poslech:   Stopa 61.mp3 (912801)

—————

ČERVEN

22.05.2015 08:30

—————

KVĚTEN (2B Mickey's model dinosaur, present continuous x present simple)

17.05.2015 18:52

—————

DUBEN (2A Our school trip, present simple and continuous)

01.04.2015 12:01

—————

BŘEZEN (1d Daily life)

10.03.2015 11:08

—————

ÚNOR (Wh - questions)

09.02.2015 00:00

—————

Project1 A Year In My Life

21.01.2015 09:36
The PROJECT 1 A Year in My Life   What to do Tell people about your year. Write about these things: Which months do you like? 1.When are: our school holidays, important birthdays.  2 Draw a calendar and add some photos or draw some pictures to illustrate your year....

—————

Quizlet

15.01.2015 17:56
Link pro přihlášení do skupiny 6. třídy 1. skupina: quizlet.com/class/1400345/

—————

LEDEN (1b Birthday, Months of the year (měsíce v roce)

09.01.2015 07:17

—————

Stránky k domácímu procvičování

18.01.2015 17:52
Klikni na odkaz a vyber si lekci:   elt.oup.com/student/project3rdedition/level2/?cc=cz&selLanguage=cs   Nauč se písničku o uklízení :) www.youtube.com/watch?v=NVGMLMRuGs8&list=PL3A0B3BF2E75E11EB&index=7

—————


2 Animals

Slovíčka k procvičování

03.02.2014 19:47
  2 - Our school trip:                                evasvob.websnadno.cz/vocabularya1.htm

—————