ŘÍJEN (UNIT 1 - C,D, čísla, abeceda, množná čísla - nepr.)

20.08.2015 16:34

—————

Zpět


SLOVNÍ ZÁSOBA - 1/C.D

C - Čísla

D - Množná čísla - nepravidelná

 

ČÍSLA = NUMBERS (0-100)

Malé opakování (0-10)

Přiřaď

 

Spojovačka

Testík

Napiš číslo slovem

Sada cvičení 

Doruč dopisy

 

Koncovky  - ty   a   -teen

Příklady  

 

Hra - jak jsi rychlý a přesný ?

 

ABECEDA = ALPHABET

Nauč se abecedu (cvičení na  poslech, přiřazování, psaní)

Doplň chybějící písmena 

Vyber písmeno - poslechová cvičení

Které písmeno se nehodí ?

Jak jdou písmena za sebou ?

 

Doplň písmena do sloupečků podle hlásek, které obsahují

Poskládej písmena a vytvoř slovo z obrázku

Na jaké písmeno začínají slova na obrázku

Pro Největší znalce anglické abecedy !!

Diktát - piš podle poslechu