ŘÍJEN (unit 5 , present simple passive, zero conditional- podmínkové věty)

08.11.2013 22:12

—————

Zpět


SLOVÍČKA - SHINE2 - UNIT5

Lesson 1

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson1.htm

Křižovky ke slovní zásobě :

evasvob.websnadno.cz/krizovka_u5_l1.htm

evasvob.websnadno.cz/krizovka_u5_l1b.htm

Lesson 2 

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson2.htm

Lesson 3

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson3.htm

Lesson 4

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson4.htm

 

TRPNÝ ROD

Výklad gramatiky 

www.enict.cz/?page_id=997

Doplň správný tvar slovesa

www.kico4u.de/english/uebungen/passiv/simplepresein.htm

Přepiš do trpného rodu

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?simple-present

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises

Poskládej větu 

www.esl-lounge.com/student/grammar/3g22-passive-present-exercise.php

www.english-grammar-lessons.com/passive/exercise2.swf

Rozlišíš činný a trpný rod 

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?simple-present-2

 

OPEN CONDITIONAL - REÁLNÉ PODMÍNKOVÉ VĚTY

Výklad gramatiky 

dl1.cuni.cz/mod/book/view.php?id=121738&chapterid=1384

Doplň věty

www.englishgrammarsecrets.com/type0/exercise2.swf

www.english-grammar-lessons.com/type0/exercise3.swf

elt.oup.com/student/solutions1stedition/preint_unit_page/unit6/grammar/exercise2?mode=hub&cc=cz&selLanguage=cs

Testík

www.learnenglish-online.com/grammar/tests/zeroconditional.html

www.esltower.com/GRAMMARQUIZ/preintermediate/zero%20conditional.htm

Spojovačka 

www.englishgrammarsecrets.com/type0/exercise1.swf

www.english-grammar-lessons.com/type0/exercise4.swf