LISTOPAD (Project 2 6A,B budoucí čas going to, přídavná jména x příslovce unit 6C, sloveso - have to = muset)

19.08.2015 17:03

—————

Zpět


DOKONČENÍ UNIT 6 (PROJECT 2)

Vyjádření budoucnosti pomocí vazby be going to

Doplň správný tvar

 
 
 
 
 

Vytvoř otázku

 

Vyber správnou část věty

 
 
 

Poskládej větu 

 

Vyber správné sloveso z rámečku

 

Napiš správný tvar 

https://www.carmenlu.com/first/grammar/begoingto1_1.htm

 

Testíky

www.zsstenovice.cz/testy/?kat=67&test=1328453632

www.examenglish.com/grammar/A2_going_to.htm

PŘÍDAVNÁ JMÉNA vs PŘÍSLOVCE (ADJECTIVES vs ADVERBS)

Vyber správný slovní druh

Rozřaď

Testík

Doplň věty

Z přídavných jmen tvoř příslovce

 

 

Must - mustn't

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 6C

6C Film, cameras, action

 

Druhy filmů

Sloveso HAVE TO

Vyber HAVE TO / HAS TO

 

Zápor