LEDEN (5A - EXPERIENCES, present perfect)

29.08.2016 19:22

—————

Zpět


SLOVNÍ ZÁSOBA

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

VÝKLAD 

Začínáme jednoduše – doplň has/have

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?03

 

Doplň správný tvar

agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect-sentences

www.focus.olsztyn.pl/en-present-perfect-tense-exercises-with-answers.html#.XNUW7rtR1dg

Napiš správnou větu (KLADNOU ČI ZÁPORNOU ) dle obrázku

www.montsemorales.com/gramatica/PresPerf3pdc.htm

www.montsemorales.com/gramatica/PresPerf4E4u-8.htm

 

s výběrem slovesa : 

www.montsemorales.com/gramatica/PresPerf5.htm

Mix vět - kladná, záporná, otázka

Doplň správný tvar 2

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises

 

Vytvoř – otázku, zápor nebo větu ozn.

https://personales.ya.com/mjandres/archivos/presentperfect1.htm

 

Napiš větu - kladné, záporné věty i otázky

www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-3.html

www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-4.html

www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-5.html

 

Předpřítomný nebo minulý čas ?

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/upperf2.htm

https://www.adelescorner.org/grammar/pres_perfect/pres_per_vs_past_simple.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2959

 

Složíš zkoušku ?

https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Present%20Perfect/present%20perfect%20quiz.html

 

Roztoč kolo A odpověz

https://www.englishmedialab.com/GrammarGames/perfectpast/spin%20wheel%20present%20past%20tenses.html

 

Jak jsi na tom s časy?

https://www.eslgamesplus.com/verb-tenses-interactive-grammar-game-for-esl-jeopardy-quiz-game/

 

Doplň správný čas

https://www.english-room.com/waswere.htm

a4esl.org/q/j/ck/mc-vf01.html