PROSINEC (Sloveso být = TO BE, zájmena - osobní a přivlastňovací)

18.08.2015 17:12

—————

Zpět


SLOVESO BÝT (TO BE)

Vyber správný tvar - výběr z možností

 

Vyber správný tvar  - napiš

 
 

Napiš zkrácené tvary

 

Testík

Doplň věty

 

Poskládej větu

 

Poradíš si  s kladnou i zápornou větou a otázkou ?

 

Záporné věty - am not, isn´t,aren´t

ZÁJMENA OSOBNÍ - personal pronouns

Nahraď slovo správných zájmenem

 

Kvíz  - vyber správnou možnost

 

Doplň do věty správné zájmeno

 

ZÁJMENA PŘÍVLASTŇOVACÍ - possessive adjectives

Přiřaď k sobě osobní a přivlastňovací zajmena

Doplň větu 

Vyber správnou možnost

Doplň věty

 

RODINA - The family

Sada cvičení

 Rodokmen 

Přiřazování 

Pexeso