LISTOPAD (numbers 0-100, verb - have got )

09.11.2013 20:18

—————

Zpět


NUMBERS 0-100

Přiřaď

Testík

Napiš číslo slovem

Sada cvičení 

Číselná řada 

Koncovky  - ty   a   -teen

Příklady  

Hra - jak jsi rychlý a přesný ?

Poradíš si s příklady ?

 
 

SLOVESO - HAVE GOT (MÍT)

Vyber správný tvar 

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1970

jerome.boulinguez.free.fr/english/file/hotpotatoes/havegotaffirmatif.htm

Trefíš se ? Have nebo has (klikni na věty, které se pojí s daným  tvarem slovesa HAVE got )

activiscope.com/flash_new.php?activity=quickclick&id=21443

Have nebo has ?

www.adelescorner.org/grammar/present_simple/to_have.html

learningapps.org/216947

Poskládej větu 

www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_tesifon/recursos/ingles/act_interactivas/cuestionarios/gram_order_2.htm

Doplň zápor - haven´t nebo hasn´t

www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegotneg.html

Odpověz na otázky

www.interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=19&index=1

Poradíš si se dvěma slovesy ?

Být nebo mít ?

www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-7790.php

www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6350.php

Doplň otázku 

www.adelescorner.org/grammar/have_got_q/havegotq.html

www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/havegotqu.htm