LEDEN (Unit 1, Who and where )

08.01.2014 13:59

—————

Zpět


SLOVÍČKA k učebnici SHINE 2

UNIT 1 lesson 1 - 4  slovní zásoba

quizlet.com/55525097/shine-2-unit-1-lesson-1-flash-cards/

quizlet.com/55526828/shine-2-unit-1-lesson-2-flash-cards/

quizlet.com/55528118/shine-2-unit-1-lesson-3-flash-cards/

quizlet.com/55533526/shine-2-unit-1-lesson-4-flash-cards/

 

UNIT 1/ lesson 1

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080752-shine-2-unit-1-lesson-1

UNIT 1/ lesson 2

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080753-shine-2-unit-1-lesson-2

UNIT 1/ lesson 3

Nauč se  www.helpforenglish.cz/article/2006080754-shine-2-unit-1-lesson-3

Ověř si  www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/505 

Spojovačka evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit1_lesson3.htm

 UNIT 1/ lesson 4

Nauč se  www.helpforenglish.cz/article/2006080755-shine-2-unit-1-lesson-4

Ověř si www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/506

Spojovačka evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit1_lesson4.htm

Minulý čas - nepravidelná slovesa

Doplň správný tvar

www.englishmedialab.com/GrammarGames/perfectpast/New/past%20simple%20practice%20game.html

Jako v televizi 

www.englishmedialab.com/GrammarGames/perfectpast/past%20simple%20betting.html

Očísluj příběh

www.englishmedialab.com/GrammarGames/perfectpast/past%20simple%20sequencing.html

Penalty 

www.englishmedialab.com/GrammarGames/football/present%20vs.%20past/present%20vs.%20past.html

Kdo říká pravdu ? 

www.englishmedialab.com/GrammarGames/walk%20plank/present%20vs%20past%20tenses/present%20vs.%20past%20tenses.html

Desková hra (kvíz) 

www.englishmedialab.com/GrammarGames/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html

Tv kvíz 

eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Quizshow/Irregular%20Past%20Simple%20Quiz%20Show/index.html
www.englishmedialab.com/GrammarGames/perfectpast/irregular%20past%20spelling.html

N ajdi dvojici

www.bradleys-english-school.com/online/jigword/jigpast4.html

www.bradleys-english-school.com/online/jigword/jigpast5.html

Napiš správný tvar 

www.bradleys-english-school.com/online/speedword/spdwrdpast1

Porad íš si s otázkou  ?

www.eflnet.com/grammar/yesnopast2.php


PŘÍPRAVA NA TEST - unit 1

Křížovka:  evasvob.websnadno.cz/shine_2_unit1_kriz.htm

Křížovka 2  :  evasvob.websnadno.cz/shine_2_unit1_kriz2jcw.htm

Doplň slovesa :  evasvob.websnadno.cz/shine_2_unit1_present_con.htm

SO / NOR : evasvob.websnadno.cz/shine_2_unit1_so__nor.htm

Spojovačka : evasvob.websnadno.cz/shine_2_unit1_vety.htm

ADVERBS - PŘÍSLOVCE, ADVERBS OF MANNER - PŘÍSLOVCE ZPŮSOBU

Roztřiď

exploringenglish.cappelendamm.no/c319636/flashoppgave/vis.html?tid=372241&strukt_tid=319636

Příslovce nebo přídavné jméno ? 

web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/200/grammar/adjadv1.htm

www.english-4u.de/adj_adv_ex1.htm

www.adelescorner.org/grammar/adjectives/adj_adverbs.html

Sada cvičení (napiš příslovce z př. jména, vyber tvar )

cerquella.com/bilingual/deploy2/Unit3/vocabulary_2.html

Test 

esl.fis.edu/grammar/multi/adadv.htm

www.usingenglish.com/quizzes/33.html

Doplň  příslovce nebo přídavné jméno

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/exercises

www.english-4u.de/adj_adv_ex10.htm

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjective_adverb2.htm

suz.digitaleschulebayern.de/english/grammar/adjadv2.htm

www.english-4u.de/adj_adv_ex2.htm

www.learnenglishfeelgood.com/adverb-or-adjective-test2.html

Poskládej větu 

www.web-esl.com/Adj_Adv/four.htm

 

WH- QUESTIONS

Kvíz

 
 

Poskládej větu 

 

Doplň začátek  otázky  

 

Najdi odpověď k dané otázce 

 
 

PREPOSITIONS OF DIRECTIONS - PŘEDLOŽKY 

Výklad gramatiky 

 

Vyber odpověď podle obrázku

 

Doplň správnou předložku

 

PÁDOVÁ ZÁJMENA 

Výklad 

Začínáme jednoduše - najdi dvojice 

Doplň správné zájmeno

Kvíz