DUBEN (2A Our school trip, present simple and continuous)

01.04.2015 12:01

—————

Zpět


Slovní zásoba 

 

PŘÍTOMNÉ ČASY - PROSTÝ A PRŮBĚHOVÝ

Přítomný prostý - opakování (pozor na 3. osobu č.j.)

www.english-4u.de/present_ex1.htm

www.english-4u.de/present_ex2.htm

www.english-4u.de/present_ex3.htm
 

Vytvoř přítomný průběhový čas

Jednoduše
www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1026
Vyber správnou odpověď 
 

Průběhový čas - tvoření, kladná věta, zápor, otázka....

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/exceptions/exercises

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form03

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form04

 

Testík

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2075

 

Hra - hadi a žebříky

www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%20and%20ladders.html

 

Šibenice - vymysli správné sloveso a dej do přít. průběhového času

eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%20hangman.html

 

Vytvoř větu 

www.english-4u.de/pres_prog_ex1.htm

www.english-4u.de/pres_prog_ex2.htm

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2126

www.englishmaven.org/HP6/Present%20Tense%20Exercise%2014.htm

Doplň tabulku

 

Napiš správné větu do rámečku (přít.průběhový čas)