DUBEN (unit 2 lesson 2, can x could, giving directions)

02.04.2014 20:00

—————

Zpět


SLOVÍČKA UNIT 2 

Lesson 1

Nauč se - www.helpforenglish.cz/article/2006080756-shine-2-unit-2-lesson-1

Ověř si - www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/507

Lesson 2

Nauč se - www.helpforenglish.cz/article/2006080757-shine-2-unit-2-lesson-2

Ověř si - www.helpforenglish.cz/vocabulary-coach/exercise/508

 

CAN / COULD

Poskládej větu

www.englishgrammarsecrets.com/could/exercise2.swf

www.english-grammar-lessons.com/could/exercise1.swf

Spojovačka 

www.englishgrammarsecrets.com/could/exercise3.swf

www.englishgrammarsecrets.com/could/exercise1.swf

www.english-grammar-lessons.com/could/exercise2.swf

 

POPIS CESTY - "GIVING DIRECTION"

Spojovačka - základní pojmy

users.skynet.be/fa598346/leshoekje/ICT-oef%20ENG2/unit4-traffic.htm

Vyznáš se v mapě a předložkách

www.web-esl.com/map/map4.htm

www.carmenlu.com/first/vocabulary/directions1/prepositionsdirec1.htm

Pexeso (poměrně obtížné)

www.angles365.com/classroom/extra/3co02.swf

Podle poslechu najdi budovy

www.angles365.com/classroom/extra/3co03.swf

www.angles365.com/classroom/extra/3co06.swf

www.angles365.com/classroom/extra/3eo09.swf

Rozhovor - poskládej věty 

users.skynet.be/fa598346/leshoekje/ICT-oef%20ENG2/directions_conversation1.htm

users.skynet.be/fa598346/leshoekje/ICT-oef%20ENG2/directions_conversation2.htm

Doplň chybějící slova v rozhovoru

www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/directions/exercises?02

Něco navíc - dopravní značky

users.skynet.be/fa598346/leshoekje/ICT-oef%20ENG2/traffic_signs_voc.htm

 

MODÁLNÍ SLOVESA - MUST x MUSTN´T

Výklad gramatiky

www.helpforenglish.cz/article/2009101702-sloveso-must-co-musim-a-nesmim

Doplň správná slova

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2786

www.english-grammar-lessons.com/musthaveto/exercise8.swf

Kvíz

www.usingenglish.com/quizzes/401.html

s.mound.free.fr/skyblues67/modals/mustn't.htm

Doplň věty

www.englishgrammarsecrets.com/musthaveto/exercise2.swf

Spojovačky

www.englishgrammarsecrets.com/musthaveto/exercise5.swf

www.englishgrammarsecrets.com/musthaveto/exercise1.swf