DUBEN (unit 5, Present perfect, passive tense, open conditional)

11.10.2014 14:31

—————

Zpět


PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS - opakování

Začínáme jednoduše – doplň has/have

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?03

Doplň správný tvar

https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/present_perfect1/index.php?action=start2&aufgid=12&Submit=Answer+a+special+part

Vyber správnou odpověď

https://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/presperfect.htm

Poskládej větu

https://www.activites-anglais.fr/activities/pperfect/pp1/mix1.htm

Doplň správný tvar 2

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises

Vytvoř – otázku, zápor nebo větu ozn.

https://personales.ya.com/mjandres/archivos/presentperfect1.htm

Předpřítomný nebo minulý čas ?

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/upperf2.htm

https://www.adelescorner.org/grammar/pres_perfect/pres_per_vs_past_simple.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2959

Složíš zkoušku ?

https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Present%20Perfect/present%20perfect%20quiz.html

Roztoč kolo s odpověz

https://www.englishmedialab.com/GrammarGames/perfectpast/spin%20wheel%20present%20past%20tenses.html

Jak jsi na tom s časy?

https://www.eslgamesplus.com/verb-tenses-interactive-grammar-game-for-esl-jeopardy-quiz-game/

Doplň správný čas

https://www.oswego.org/ocsd-web/quiz/mquiz.asp?filename=kderitteverbtense

 
 

SLOVÍČKA - SHINE2 - UNIT5

Lesson 1

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson1.htm

Křižovky ke slovní zásobě :

evasvob.websnadno.cz/krizovka_u5_l1.htm

evasvob.websnadno.cz/krizovka_u5_l1b.htm

Lesson 2 

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson2.htm

Lesson 3

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson3.htm

Lesson 4

evasvob.websnadno.cz/shine2_-unit5_lesson4.htm

 

TRPNÝ ROD

Výklad gramatiky 

www.enict.cz/?page_id=997

Doplň správný tvar slovesa

www.kico4u.de/english/uebungen/passiv/simplepresein.htm

Přepiš do trpného rodu

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?simple-present

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises

Poskládej větu 

www.esl-lounge.com/student/grammar/3g22-passive-present-exercise.php

www.english-grammar-lessons.com/passive/exercise2.swf

Rozlišíš činný a trpný rod 

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?simple-present-2

 

OPEN CONDITIONAL - REÁLNÉ PODMÍNKOVÉ VĚTY

Výklad gramatiky 

dl1.cuni.cz/mod/book/view.php?id=121738&chapterid=1384

Doplň věty

www.englishgrammarsecrets.com/type0/exercise2.swf

www.english-grammar-lessons.com/type0/exercise3.swf

elt.oup.com/student/solutions1stedition/preint_unit_page/unit6/grammar/exercise2?mode=hub&cc=cz&selLanguage=cs

Testík

www.learnenglish-online.com/grammar/tests/zeroconditional.html

www.esltower.com/GRAMMARQUIZ/preintermediate/zero%20conditional.htm

Spojovačka 

www.englishgrammarsecrets.com/type0/exercise1.swf

www.english-grammar-lessons.com/type0/exercise4.swf