ČERVEN (příprava na test u2)

03.06.2014 12:22

—————

Zpět


PŘÍPRAVA NA TEST SHINE 2 UNIT 2

 

TOO  and   ENOUGH   =  PŘÍLIŠ  a  DOST (DOSTATEČNĚ)

Výklad gramatiky 

 

 

Vyber správnou možnost

 

 
 
 
 

Doplň větu pomocí too nebo enough  a  přídavného jména

 

 

Dokončí celou větu (sloveso + too/ enough + př. jméno)

 

 

 

Kam patří  ENOUGH u   pods.jména / přídavného jména ?

 

 

Poskládej větu

 

 

THE WEATHER = POČASÍ

Testík 

 

www.vocabulary.cl/english-games/weather-forecast.htm

esl.fis.edu/vocab/q21/weat_r.htm

www.ihbristol.com/free-english-exercises/test/esol-smc-the-weather

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/quiznet/2012/05/120511_flash_quiz_2_weather.shtml

s.mound.free.fr/skyblues67/weather/bbcsymbols/bbcsymbols.htm

Weather game

 

 

www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-interactive-board-game/

Poslouchej a vyber správnou předpověď

 

 

www.passporttoenglish.com/Intermediate-English/Lesson15/Game.html

Křížovka

 

 

home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/weather/weather.htm

Procvičování slovní zásoby

 

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2297

Teplota

 

www.learningchocolate.com/content/outdoor-temperature

Protiklady (opozita)

 

www.esolcourses.com/content/topics/weather/1/wordmatch.html

Synonyma

 

www.esolcourses.com/content/topics/weather/2/wordmatch.html

Vhodná slova

 

www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/weather/exercises

www.montsemorales.com/vocabulario/Weather.htm

resources.marshalladulteducation.org/hot_potatoes/weather/weather.htm

 

 

ENVIRONMENT = ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doplň vhodná slova

 

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4125

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4141

Vyznáš se v základní slovní zásobě ?

 

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6482

SOME.....  and   ANY.......   and  NO.......

Výklad gramatiky : www.grammar.cz/someXany.html

Doplňovací cvičení 

 

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/something_anything.htm

www.learn4good.com/languages/evrd_grammar/quantifiers_some_or_any2.htm

www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/some-any/exercises?04

www.english-4u.de/some_any_ex4.htm

www.english-4u.de/some_any_ex5.htm

www.english-4u.de/some_any_ex6.htm

 

PŘÍPRAVA NA TEST U3

evasvob.websnadno.cz/1_krizovka_enviro8.htm

 

 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

Výklad 

 

Začínáme jednoduše – doplň has/have

 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?03

 

Doplň správný tvar

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/complex_tests/present_perfect1/index.php?action=start2&aufgid=12&Submit=Answer+a+special+part

 

Předpřítomný čas - kladná věta, zápor, otázka

 

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?04

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?05

www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?07

 

Vyber správnou odpověď

 

https://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/presperfect.htm

 

 

Doplň správný tvar 2

 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises

 

Vytvoř – otázku, zápor nebo větu ozn.

 

https://personales.ya.com/mjandres/archivos/presentperfect1.htm

 

Předpřítomný nebo minulý čas ?

 

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/upperf2.htm

https://www.adelescorner.org/grammar/pres_perfect/pres_per_vs_past_simple.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2959

 

Složíš zkoušku ?

 

https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Present%20Perfect/present%20perfect%20quiz.html

 

Roztoč kolo s odpověz

 

https://www.englishmedialab.com/GrammarGames/perfectpast/spin%20wheel%20present%20past%20tenses.html

 

Jak jsi na tom s časy?

 

https://www.eslgamesplus.com/verb-tenses-interactive-grammar-game-for-esl-jeopardy-quiz-game/

 

Doplň správný čas

 

https://www.oswego.org/ocsd-web/quiz/mquiz.asp?filename=kderitteverbtense

 

LISTENING TESTS , SONGS

 

KOUZLO

 

PŘÍPRAVA NA TEST -  SHINE2/UNIT 4

evasvob.websnadno.cz/1_food8_krizovka.htm

evasvob.websnadno.cz/2_food8_krizovka.htm

evasvob.websnadno.cz/3_food8_spojvety.htm

evasvob.websnadno.cz/4_food8_tvor_ot.htm

evasvob.websnadno.cz/5_food8_howmuch.htm

evasvob.websnadno.cz/6_food8_vyber_slovo.htm

evasvob.websnadno.cz/7a_food8_vetyzeslov.htm

evasvob.websnadno.cz/7b_food8_vetyzeslov.htm

evasvob.websnadno.cz/7c_food8_vetyzeslov.htm

evasvob.websnadno.cz/7d_food8_vetyzeslov.htm

evasvob.websnadno.cz/7e_food8_vetyzeslov.htm

evasvob.websnadno.cz/7f_food8_vetyzeslov.htm

evasvob.websnadno.cz/7g_food8_vetyzeslov.htm

evasvob.websnadno.cz/7h_food8_vetyzeslov.htm

 

 

HOW MUCH   x    HOW MANY

www.english-4u.de/how_much_many_ex1.htm

www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises?03

www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises?04

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3666

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6490

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8489