8.třída

06.09.2014 07:12

—————

Zpět


PROJECT 2 

TEST UNIT 5

Co mám umět :

TEST UNIT 6

Co mám umět :

1. Vazba-   be going to -
This is Peter's diary.
MONDAY -  tennis at 5:30 pm
TUESDAY - visit my brother
WEDNESDAY -  (play football - cancelled)   cinema with Jenny
 
1. On Monday Peter ________________  
2. On Tuesday ______________________
3. On Wednesday ____________________
4. On Wednesday _____________________
 
2. Otázku s vazbou - be going to -
Informace se vztahují opět k diáři - vymysli otázku k dané odpovědi
 
___________________________________________________ ?
 
On Monday at 5:30 pm.
 
___________________________________________________ ?
 
His brother.
 
___________________________________________________ ?
No, because he is going to go to the cinema with Jenny
 
3. Sloveso muset - have to
                                          TOM              LUCY  
SPORT                                 yes                 no
GUITAR LESSON                    no                 yes
HOMEWORK                         yes                 yes
FEED ANIMALS                      no                  no
 
a) Tom  _________________________  sport.
b) Tom   _______________________________ guitar lesson.
c) Lucy _______________________________  guitar lesson.
d) Tom and Lucy ______________________________________________ .
e) Tom and LUcy _______________________________________________ .
 
4. Slovní zásoba - TV programy + jiné výrazy
Přelož :
choose -                                                        battle - 
rehearsal -                                                    saw -
cancelled -                                                    thought -
husband -                                                     search - 
introduce -                                                    fall in love - 
want -                                                          went
 
 
 
 

PROJECT 3

TEST UNIT 1

Co mám umět : 

1. Doplnit do vět slovesa podle času (přítomný x minulý čas)

My brother and his friend ________ (like) playing football. 

They ________ (play) football yesterday. 

They usually _______ (win) but yesterday they _______ (lose).

My cousin ________________(not like) swimming.

She _______(want) to dance every day. 

Right now she ____________ (dance) and I _____________ (watch)  her.

 

2. Napsat věty či otázky podle obrázků (v min. čas)

A) PETER - nepil kávu, psal úkol, šplhal po stromě ?

 

B) JULIA - nevdala se, plavala ?, četla knihu?

 

C) BOB A TOM - šli plachtit ?, nehráli fotbal, jedli pizzu?

 

3. Seznámení a pozvání

doplň fráze : 

Nice to ________   _______  .

Would you ______  ___  come with us ?

Sorry, __  _______, I have a piano lesson.

Do ____  ______ to come ?

Yes, _________

___ ______ fancy it?

 

4. Vztahy v rodině 

She is my aunt's daughter . _______________________

He is my brother's son. _____________________

She is my father's sister. _____________________

 

5. Vyjádření pocitů (přelož)

boring =                                                                 

terrible = 

fantastic = 

fun =

all right = 

brilliant = 

 

6. Slovní zásoba 

age =                                                                                              wife=

birth =                                                                                            flat =

family member =                                                                            reason =

science =                                                                                        meet/met =

 

TEST UNIT 2

Co mám umět : 

1. Budoucí čas
Vytvoř otázky :
When/ you /start / the journey ?
________________________________ ?
 
Why/ we/  use / robots ?
________________________________ ?
 
How many / robots / we / need ?
________________________________ ?
 
astronauts/ travel/ on the spaceship ?
________________________________ ?
 
 
2. Poradit si se všemi dosud probíranými časy.
Yesterday I ____________ (play) footbal. The weather ____________ (be)beautiful.
Now I ____________ (sit) at school and  ____________ (listen) to the teacher.
In the future I ___________ (not be) a teacher, but I __________ (be )a  footbal player.
I hope that I _____________ (be) famous and rich. 
 
 
3. Předložky ON x IN
a) My aunt lives ___ the  village and my cousins live ___ the farm.
b I hope that I will apear ___ TV.
c) Our school is ____ Poděbradova street ___ Žlutice.
d) There are some minerals ___ Mars.
e) I will work ___ a hospital.
 
4. Přelož 
Chtěl bys něco k pití ?
W______ y____ l____ a d____ ?
 
Opravdu se na to těším.
I   a__ r____ l_____ f____ t__ i___!
 
Děláš si legraci ?
A___ y___ k_______ ?
 
Tak do toho. (před obtížnou situací)
H____ g_____...
 
5. Užití going to pro budoucí čas
Jana se chystá jet do Prahy.
_____________________________
 
Petr se chystá koukat na nový film.
_____________________________
 
Mamka se chystá vařit večeři.
_____________________________
 
Anna se chystá psát domácí úkol.
____________________________
 
6. Poznat rozdíl užití will x going to
Would you like playing/ to play tennis this afternoon ?
That's a good idea. I'm going to meet/I'll meet you at the bus stop at 5 o'clock.
 
7. Slovní zásoba
vesmír
planeta
Země
astrounaut
Měsíc
nebe
hvězdy
slunce
vesmírná stanice
raketa
objevování
elektřina
 
 
 
_______________________________ ?