7.třída

06.09.2014 07:13

—————

Zpět


TEST UNIT 2

Co mám umět : 

1. Podle obrázku napsat -  kdo co dělá. (např. Zebra jí jablko. Orlové letí. Žraloci plavou. Lev spí.)
 
2. Přítomný průběhový čas - správně sestavit větu (Look, the puppies ------------------- (play). I ----------------- my homework (do). What ........... ...........................  (do) ? I  am -------------- (watch TV).
 
3. Rozpoznat čas přítomný prostý a průběhový. (Já obvykle chodím do zoo s Petrem. Dnes jdu do zoo s Pavlem. Někdy  pozoruji hady. Dnes nepozoruji netopýry. Pavel  má rád hmyz. Ale já nemám rád hmyz.)
 
4. Osobní zájmena , přivlastňovací zájmena, předmětná zájmena (já - moje - mě = I - my - me , ty -  tvoje -  tě= ...... ) 
   (obrázek psa ) This is -----  pet. It is a dog. ------ name is Black. I like ------- a lot. And he loves --------- . 
 
5. Slovní zásoba - zvířata - poznat podle popisu zvíře  (např. My  sweater comes from this animal OR This bird can' t fly.
                                       - opravit chybné informace (např. Zebras are yellow and black. Horses are reptiles. The snake is a mammal.)
 
 

TEST UNIT 3

Co mám umět : 

evasvob.websnadno.cz/test3.htm

evasvob.websnadno.cz/test3b.htm

evasvob.websnadno.cz/test3d.htm

 

TEST UNIT 4

1. Užití a, an, some, any + vazba there is, are /isn't, aren't
Co se nachází v lednici?  Překládej věty:
Tam je vajíčko. 
Tam nejsou jablka.
Tam je sandvič.
Tam není sýr.
Tam jsou rajčata.
Tam není mléko.
 
2. Množství potravin (přelož a uveď vhodnou potravinu)
sklenice
hrnek
konzerva
balíček
tabulka 
láhev
bochník
 
3. Užití A, AN, SOME, THE
- zopakuj si pravidla
 
4. Slovní zásoba
grow -                                                                sekat -                                                                                  
flavour -                                                             strouhat - 
breakfast -                                                         krájet- 
add -                                                                 míchat -
made -                                                              dát do misky -                                          
cold -                                                                 rozehřát -                                  
meat -                                                               smažit -
use -                                                                  vařit -