6.třída

06.09.2014 07:14

—————

Zpět


TEST UNIT 4

Co mám umět :

1. Slovesa vztahující se k dennímu režimu + čas
Např.  Petr vstává v 6:30.
          Jana má snídani v 7:00.
          Petr hraje fotbal ve 3:00.
          Jana hraje na housle ve 4:00.
          Jana a Petr chodí plavat v 6:00.
 
2. Vytvořit otázku k dané odpovědi
Např. When _______________________________ ? They do swimming on Tuesdays.
         When _______________________________? We play tennis at 6 o'clock.
         What _______________________________ ? I' ve got a cat and a dog.
 
3. Napsat, co kdo dělá či nedělá
Např. Bob mluví německy
         Bob nesbírá známky.   
         Petr a pavel hrají fotbal.
         Petr a Pavel nehrají na piano
 
4. Dát věty do záporu
I play tennis. _______________________________________
 
I am tall. __________________________________________
 
Bill watch TV in the morning. _________________________________
 
We have got a piano lesson on Wednesdays. _________________________________
 
5. Odpovědět na otázku (krátkou odpověď)
 
Do they play tennis on Mondays?   (yes) ________________________________
 
Do you listen to the radio ? (no)   ______________________________________
 
Does Bob play the guitar ? (yes) _______________________________________
 
Do you have breakfast in the morning ?  (yes) ____________________________
 
Does Jane go skiing ? (no) ___________________________________________
 
 
 

TEST UNIT 5

Co mám umět : 

1. Dle instrukcí nakreslit vybavení pokoje. (Např.There's a table opposite the door. There' s a chair in front of the table.  There is a sofa under the window. There is a mouse  on the sofa. There is a rug next to the sofa.....)

2. Použít sloveso CAN (např. Jana umí lyžovat. Ben neumí plavat. Ben a Jana neumí lyžovat. Jana umí číst. Ben neumí zpívat ...)

3. Znát slovní zásoba k tématu : můj dům, můj pokoj (např. sprcha, skříň, postel, koberec, stůl, židle, plakát, záchod, vana , sporák, lednice....) + umět  vybavení zařadit do jednotlivých pokojů

4. Znát slovní zásobu k tématu moje město (např. hotel, pošta, kino, kostel aj. )+ co, ve které budově mohu dělat (např. I can take a train at the station...)

5. Najít k sobě otázku a odpověď (čím se ptáme, tím....... přeci odpovídáme - Can she swim ?- Yes, she can. Is there a café. No, there isn´t.

 

TEST UNIT 6

Co mám umět : 

1. Popsat člověka
Petr je vysoký a hubený. ..............................................................................
On má blonďaté vlasy. ......................................................................................
On má na sobě modré džíny a bílé tričko. ......................................................................................
 
2. Popiš, co se děje právě teď (např. podle obrázku)
Učitel píše na tabuli.  ..............................................................
On nečte knihu.  ..............................................................
On nejí pomeranč.  ..............................................................
John spí. ..............................................................
Jill píše domácí úkol.  ..............................................................
 
 
3. Rozliš čas přítomný prostý a průběhový (doplň slovesa)
He ................................ (eat) an orange  now.
Lucy .............................. (have got) a hamster.
Peter and Paul ........................ (play) tennis every day.
Now they ................................ (play) tennis over there.
Today my sister .............................. (buy) a present for me.
..................you ..................... (play) computer games?
I................................(not play) computer games. I .................. (watch) TV.
 
4. Přelož 
BOTY -                                              SUKNĚ -
KRAVATA-                                         TENISKY - 
KABÁT -                                            PONOŽKY -
KŠILTOVKA -                                     KOŠILE -
SVETR -                                            VYSOKÉ BOTY - 
KALHOTY  
 
5. Oprav chyby 
Petr and Paul play football at the moment.
My mum wears dress  because she is going to theatre.
I am visitng my aunt in Slovakia every year.
Betty is usually going to his uncle's house on Fridays.
They are going to the park every Saturday afternoon.
 
6. Poskládej věty
very/ isn't/ mother/my/tall.
 
much/is/this/how/red/pencil/?
 
are/much /the trainers/in/how/the window/ ?
 
not/a bike/today/I'm/riding
 
 

TEST UNIT 1

Co mám umět : 

1. Přítomný prostý 

a) doplň otázky
Where do you live  ?  live
I ______ in Cambridge. (live)
 
When _____________ every morning? (get up)
I normally ___________ at six. (get up)
 
How ____________ to school? (go)
My mum ___________ me by car. (take)
 
_______ your brother __________ to the same school ? (go)
No, he doesn't. He __________ to the university. (go)
 
What _____________ your favourite subject? (be)
PE.
 
How often ______________ football? (play)
Five times a week.
 
When _____________ your homework ? (do)
Every evening.
 
 
b) poskládej větu a utvoř otázku
Anna/play/golf ?   Does Anna play golf ?
 
George / do / his homework / every day ?
__________________________________
 
Where/ you/ go/ to school ?
_______________________________________
 
What /your mum/ usually /cook for lunch ?
__________________________________
 
When/ Peter and Paul/ watch TV? 
__________________________________
 
The pupils/ eat / lunch at school ?
__________________________________
 
2. Frekvenční příslovce
Podle informací z dotazníku doplň příslovce
 
Play football - 4 times a month
Cook dinner - every evening
Do shopping - 20 times a month
Play the piano - 12 times a month
Watch TV - 0 times a month
 
My mum ______________ cooks dinner in the evening.
My brother and I ____________ play football.
My brother ________________ plays the piano.
My mum ________________ does shopping.
My parents ____________ watch TV in the morning.
 
3. Činnosti doma - co , kdo doma děla či nedělá
Alice nevstává v 6 hodin.
A______   d_______  g____  u___  a__  6  o__________ .
 
Alice odnáší odpadky.
_____________________________________________ .
 
Alice myje nádobí.
_____________________________________________ .
 
Alice nekrmí psa.
_____________________________________________ .
 
Alice ustýlá postel.
_____________________________________________ .
 
Alice nehraje na trumpetu.
____________________________________________ .
 
4. Řadové číslovky- napiš slovem
 
COME TO MY PARTY. 
WHEN?  13/08
WHERE? Peter's  flat  (floor 3)
 
 
Where is the Peter's flat? __It's_______________
When is the party ? _____________________
 
5. Slovní zásoba
narozeniny -                                wife -
zeměpis -                                     job -
tělocvična -                                  instead - 
dcera -                                         both -
zajímavý-                                     either -
podlaží-                                        a lot of -