5.třída

06.09.2014 07:15

—————

Zpět


TEST UNIT 1

Co mám umět : 

1) Číslovky  (např. 62 = sixty-two)

2) Povely ve třídě (např. Come here, Stand up ...)

3) Vazba tam je/jsou (např. There is a book. There are three apples.)

4) Pojmenovat věci ve třídě (např. board, desk, watch ... + jejich množná čísla)

 

TEST UNIT 2

Co mám umět : 

1) Z informací v tabulce vytvořit věty (Martin/12/London/England = Martin is 12. He´s from London in England.)

Julia/14/Bratislava/Slovakia =

Joe and Jack/20/ Sydney/Australia = 

 

2) Pomocí rodokmenu pojmenovat rodinné vztahy.     

            Mike    ----------   Jill

                           ///

                        John  -----------   Melanie

                                      ///

                              me   --  Tom  --  Lucy

 I am Tom and Lucy's ............................ .

John is ...........................  husband.

John is Mike's........................... .

Jill is Mikes ............................. .

Tom is     ...........................  son.

Jill is Lucy's  .......................... .

 

3) Napiš otázku, pokud znáš odpověď.

...............................................................................?          I am from the Czech republic.

...............................................................................?         My mother  is 45.

...............................................................................?         Yes, we are from Manchester.

...............................................................................?         Today is Monday.

...............................................................................?         No, it is not Jerry's. It's Tom's pencil.

 

4) Najdi dvojici - město - stát

New York                       Australia                    

Tokyo                            the Czech republic

Moscow                         the United Kingdom

London                          the USA

Sydney                          France

Paris                              Japan

Prague                           Russia

 

5) Dny v týdnu

M-------------------- , T---------------------, W--------------------, T-----------------------, F----------------------, S----------------------, S---------------------

6) Přivlastňovací zájmena

Moje =                 , tvoje =               , jeho=          , její=           , onoho=            , naše=            , vaše=            , jejich=           

 

 

TEST UNIT 3

Co mám umět : 

1. Školní předměty a dny v týdnu (opakování)
a) M -         
b) Aj -
c) Z -
d) D -
e) TV -
f) VV -
g) Hv -
 
 
2. Použít sloveso mít  (have got , haven't got, has got, hasn't got)
a) odpověz
Have you got a parrot ? Yes,___________ .
Is your sister tall ? No, _____________.
Are they at home ? Yes, ______________ .
Is your brother sixteen ? No, __________.
Has he got a radio ? Yes, _____________ .
 
b) doplň otázky a odpovědi 
______ you got a guinea pig ?
Yes, _________ .
____ Tom _____ a snake ?
Yes, he________ .
________Anna and Jane ____ a dog ?
No, _________ . They _________ a cat.
 
c) poskládej věty
blue /  I've got / T-shirt / a / got 
__________________________________
 
we / new / car / have / a / got / ?
__________________________________
 
PE / we/  today /haven't/ got
_________________________________
 
after/ lunch/ got/ have/ ICT / you / ?
_________________________________
 
 
3. Přídavná jména
a) velká televize
b) malý fotoaparát
c) staré rádio
d) nový telefon
e) silná kniha
f) hubený sešit
 
4. Slovní zásoba - technické věci a zvířata
CD přehrávač                                                    křeček
DVD přehrávač                                                  morče 
počítač                                                              had
mobilní telefon                                                  pavouk
TV                                                                    krysa
radio                                                                 králík
kolo                                                                  rybička
 
5. Oprav chyby
We has got English on Thursday.
I got a dog.
I have got a bag big.
Andrew has got not a bike.
I have got a pencil blue in my pencil case.