ŘÍJEN (Slovíčka lekce 3/2, Weather - počasí, Future tense - budoucí čas)

17.10.2014 07:34

—————

Zpět


THE WEATHER = POČASÍ

quizlet.com/63982312/weather-pocasi-flash-cards/

Testík 

www.vocabulary.cl/english-games/weather-forecast.htm

esl.fis.edu/vocab/q21/weat_r.htm

www.ihbristol.com/free-english-exercises/test/esol-smc-the-weather

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/quiznet/2012/05/120511_flash_quiz_2_weather.shtml

s.mound.free.fr/skyblues67/weather/bbcsymbols/bbcsymbols.htm

www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/weather_report.shtml

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/whats-the-weather

Weather game

www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-interactive-board-game/

www.edheads.org/activities/weather/

Poslouchej a vyber správnou předpověď

www.passporttoenglish.com/Intermediate-English/Lesson15/Game.html

Křížovka

home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/weather/weather.htm

Procvičování slovní zásoby

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2297

Teplota

www.learningchocolate.com/content/outdoor-temperature

Protiklady (opozita)

www.esolcourses.com/content/topics/weather/1/wordmatch.html

Synonyma

www.esolcourses.com/content/topics/weather/2/wordmatch.html

Vhodná slova

www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/weather/exercises

www.montsemorales.com/vocabulario/Weather.htm

resources.marshalladulteducation.org/hot_potatoes/weather/weather.htm

Stránka pro předpověď počasí - na procvič ování (It will be... )

www.accuweather.com/en/cz/zlutice/123327/daily-weather-forecast/123327?day=6

 

BUDOUCÍ ČAS - FUTURE TENSE

Doplň větu 

 

Poskládej větu

 

Poskládej otázku