LEDEN (2B - rodina, 2C - sloveso TO BE - otázka, přivlastňovací zájmena )

17.08.2015 10:08

—————

Zpět